Att konsumenter köper varor i tron att det är lokalproducerat – fast så inte är fallet – är inte vanligt, enligt