Den lilla förlustpengen kan lätt bli …

I denna Fjäderfä berättar vi genom några exempel om prisskillnader på 1 000 procent i äggavräkningen mellan olika europeiska äggproducenter med olika