Det är glädjande att många grossister vill leverera produkter vid offentlig upphandling som motsvarar de svenska