De vill få oss att byta ut kött mot bönor och ägg

Alger i korven, bönor och mer ägg.