Från och med 1 juli är det stopp med näbbtrimning på danska