Danskar slutar med näbbtrimning

Från och med 1 juli är det stopp med näbbtrimning på danska