Marknadsandelen för ekologiska varor är högst i Danmark.