Insändare Skandalen med den i EU i livsmedelsproduktionen totalförbjudna kemikalien fipronil sätter fokus på att ställa frågor om hur maten…