Burägg-stopp möter expertkritik

Flera stora dagligvarukedjor har under senare tid beslutat fasa ut ägg från burade