Branschen sitter still i båten

Branschfolket tar beskedet om en höjd skyddsnivå mot fågelinfluensan med