När Börje Hillfelt, 67, skulle steka ägg hade det första ägget två gulor. Det hade även det andra ägget.