Beslut om restriktioner med anledning av misstänkt Newcastlesjuka i Östergötland

För en vecka sedan konstaterades Newcastlesjuka på en gård med värphöns i Norrköping.