För en vecka sedan konstaterades Newcastlesjuka på en gård med värphöns i Norrköping.