Det har varit många turer kring detta med belysning och dagsljusinsläpp till våra fjäderfästallar och det är definitivt inte