Bättre rustade för årets ägg-högtid

Påsken innebär en ökad efterfrågan på ägg om cirka 25