Påsken innebär en ökad efterfrågan på ägg om cirka 25