Få skryter om att de köper billigt vin. När det kommer till vad vi äter har dock billigt är lika med rätt på något sätt blivit en förväntad sanning.