Intervju med Lena Malm, produktsäkerhetschef på Coop I Coops inköpsarbete är salmonellakontrollen i