Ett tiotal äggproducenter är på väg att ställa om produktionen till att bli