Äggproducent på Jussö fick utmärkelse

Jussö Gård ställde förra året om sin produktion från konventionellt jordbruk till