Efter att tamfåglar dött av fågelinfluensa i Tyskland, Holland och England har Jordbruksverket höjt säkerheten mot