En frukost som innehåller ägg ger längre mättnad än till exempel yoghurt och müsli.