Äggande placering för Gotland

Gotland låg i januari 2015 på sjunde plats, mitt emellan Södermanland och Örebro, vad gäller totalt antal hönsplatser i