Ägget står i centrum på snabbmatsrestaurangen Eggsinc i