Kvinnor verkar, i högre utsträckning än män, vara medvetna om äggets unika näringsinnehåll.