Ägg är det nyttigaste livsmedlet – enligt svenska kvinnor

Kvinnor verkar, i högre utsträckning än män, vara medvetna om äggets unika näringsinnehåll.