Ägg är den mest klimatsmarta proteinkällan – enligt svenska folket

I en färsk undersökning genomförd av Origo Group fick respondenterna välja ut tre av elva proteinkällor som de tror är mest klimatsmarta….