Arboga kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att införa mer ekologiska livsmedel i de egna