20140825 Australien

I Australien pågår ett veritabelt stilleståndskrig mellan McDonalds och djuraktivister/folk i gemen angående