Coops ekologiska försäljningsandel för fjolåret hamnade på 7,7