En äggproducent tvingas återkalla 200 miljoner ägg på grund av salmonellasmitta.