152 personer vill jobba med ägg

Företaget KG:s ägg inför ett kvällsskift och nyanställer 13