Vi på Gotlandsägg tror att glada hönor värper godare ägg. Höns ska kunna sprätta i grus och nypa i gräs. Här kan du läsa mer om företaget - och varför vi älskar ägg.

We believe that happy hens produce better eggs. Here you can read more about our company and why we love eggs.

Kontakt

Gotlandsägg AB

Stenkyrka Stenstugu 155
624 42 Tingstäde

Tel: 0498-29 10 60
Fax: 0498-29 10 69

info@gotlandsagg.se

Kund- och ordermottagning

Kundmottagning
Orderhantering
Fraktbokning
Övrig administration

order@gotlandsagg.se

Gotlandsägg AB

Stenkyrka Stenstugu 155
624 42 Tingstäde

Tel +46 498 29 10 60
Fax +46 498 29 10 69

info@gotlandsagg.se

Kund- och ordermottagning

Kundmottagning
Orderhantering
Fraktbokning
Övrig administration

order@gotlandsagg.se

Vi på order/sälj

 

Viktor Brobäck

Administratör

order@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Nils Calamnius

Försäljare

nils.calamnius@gotlandsagg.se

+46 709 56 85 68

 

Gunilla Blom

Ekonomiassistent

gunilla@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Åsa Bolin

Teamledare order

asa@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 68

Packerichefer

 

Dave Hall

Packerichef, Gotland

dave@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Bodil Berkeby

Packerichef, Småland

bodil@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Service och underhåll


Håkan Larsson

Tekniker

hakan@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

Ledning

 
Magnus Bolin

VD

mb@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 61

+46 708 27 21 76

 

Erik Brunner

Verksamhetschef

erik.brunner@gotlandsagg.se

+46 707 757 794

 

Anna Bolin Sjögren

Ekonomicontroller

ab@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 62

 

Tomas Cederblad

Produktionschef

tc@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 66

Vi vill ha kontakt med er som hanterar och/eller äter våra ägg. Det är så vi kan bli ännu bättre. Tipsa oss, ge oss ris och ros eller ställ frågor.

Skriv till info@gotlandsagg.se